©  Ayala Frenkel

אורטל אצבחה

רקדנית

רקדנית, כוריאוגרפית ומורה בתחום המחול העכשווי ומחול אפריקאי "ברוח המדבר".

כרקדנית, רקדה בלהקת ביתא בניהולה האמנותי של רות אשל.

בימים אלו, רוקדת בלהקת אורלי פורטל, וביצירה PANGEA של איילה פרנקל. 

ככוריאוגרפית, העלתה יצירת ביכורים 'ריטואל 88' בפסטיבל נפגשות 2018.